เปิดเทรนด์ Cybersecurity Outlook 2023 พร้อมวิธีรับมือขององค์กร

อนุญาตให้ Bluebik Titans ส่งข้อมูลให้กับบริษัท บลูบิคกลุ่มที่กำหนด (เผื่อไว้) หรือ BBIK ที่ปรึกษาที่ปรึกษาชั้นแนวหน้าด้านผู้ให้บริการด้าน Digital Transformation ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เอกสารต่อไปนี้ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งทำให้คุณพลนักปราชญ์ธเนศนิรัตไศรย จักรวาล บลูบิคไททันส์ ยอมจำนนมากขึ้นกว่า 15 ปีบริษัทที่ปรึกษาชั้นหนึ่งชั้นนำที่เข้ามาเป็นผู้นำกองทัพให้บริการ ด้านข้างและบุคคลภายนอกไม่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคนเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน Digital Trust สำหรับองค์กรธุรกิจที่รองรับ Digital Transformation

โดย Bluebik Titans เกลอคุณพลนักปราชญ์ได้ออกมาเปิดเผย 2023 Cybersecurity Outlook เช่นเคยได้เห็นของที่นี่

รายละเอียดของหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดำเนินการเลยไป
คุณเป็นผู้ทำคะแนนให้โดยที่พวกเราจะดำรงชีวิตอยู่บนโลกในช่วงเวลานี้ในขณะที่มีเงื่อนไขทางธุรกิจมากตามมาด้วยที่ติดต่อสื่อสารมวลชนผ่านวิถีทางดิจิทัลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เพื่อสร้าง จังหวะทางธุรกิจดังเช่นว่า เว็บก่อนหน้านี้มีคนลืมเป็น Cloud และกระนั้นก็เป็นที่มาของการทำให้เกิดความเชื่อมโยงเหมือนกันสำหรับเพื่อการใช้บริการนี้ หลายองค์กรชอบซื้อ Cloud จากผู้ให้บริการ แต่ที่นี่ Cloud ปัญหาที่ไม่สามารถให้บริการได้ หน่วยงานก็บางครั้งอาจได้รับผลพวงจากความเข้ากันได้ของกลุ่มคนที่เหลือซึ่งได้รับความช่วยเหลือที่ดี ทั้งทำให้กระบวนการกลายเป็นเหยื่อของผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เรียกร้องได้ เข้าสู่ความรู้สึกที่ไม่ต้องใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยของ World Economic Forum ว่าความพอเพียงที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ รู้สึกกลุ้มใจเกี่ยวกับความผิดพลาดสำหรับการทำ Cybersecurity

การใช้โดยมากผู้ที่รับการใช้งานมีช่องโหว่ให้แฮกเกอร์เข้ามาเจาะระบบได้ในปี 2015 มีรายงานช่องโหว่กว่า 10,000 รายงาน ซึ่งจะมีจำนวนมากที่ยังว่างอยู่เพื่อการศึกษาและทำสิ่งเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น นี้สำหรับผลประโยชน์ทางผลประโยชน์ที่คุณจะต้องได้รับในปี 2022 มีรายงานราคาความเสื่อมโทรมที่มากกว่าโลกถึง 6 ล้านล้านที่ตามมาซึ่งจะมีมากขึ้นอีก 15% สำหรับปี 2023 ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน Cybersecurity สูงถึง 172,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งยังมีลัษณะนี้จะมีมากขึ้นต่อจากนี้อีก 12% แล้วแต่การซื้อสัญญาประกันภัยทางซึ่งจะทำให้เสี่ยง เมื่อมีสิ่งที่จำเป็นมากมายองค์กรแลเห็นการเสี่ยงนี้แล้วทำให้ช่องว่างมีงานอยู่ถึง 3.5 ล้านตำแหน่งที่สำรองข้อมูลด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาก

แฮกเกอร์ชอบเป้าหมายที่การฉวยโอกาส (Exploit) เข้าไปที่การเปิดโอกาสให้ได้รับผลประโยชน์ทางนั้น ผู้ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนซัพพลายเชนของผู้ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ชอบกลายเป็นเป้าหมายเป็น Group Financial, Retail, Hospitality, สามารถนำข้อมูลไปขายในตลาดมืดได้สูงสุด 6,000 บาทต่อ 1 รายการข้อมูลยิ่งไปกว่านี้โดยที่นักธุรกิจยังเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นกว่าที่จะต้องมีตัวว่าถูกแฮกก็จำเป็น มีจำนวนถึง 224 ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าผู้เข้าอบรมมักจะได้รับ Ransomware ดังต่อไปนี้

1. Ransomware (ถ้าเรียกค่าไถ่)

การเรียกค่าเรียกใช้ให้มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมี Ransomware-as-a-service ที่นายจ้างสามารถซื้อได้เพื่อเจาะระบบของหน่วยงานต่างๆ โดยได้ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งผู้ไม่ประสงค์ดีจะเจาะเข้าระบบ ERP เพื่อเข้าไปบันทึกข้อมูลการจัดการจัดการแจงของหน่วยงานที่มีหน้าที่เรียกใช้ซอฟต์แวร์ % ของข้อมูล Ransomware ข้อมูลจะถูกลักขโมยของคนขับรถในตลาดมืดก่อนที่จะมีใครไม่ต้องจ่ายเงิน เรียกคืนกลับมาซึ่งคุณจะต้องตรวจสอบการทำ DDoS (Distributed Denial of Service Attack) เข้าสู่ระบบ คำสั่งเพื่อที่จะต้องตรวจสอบหรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ

2. ซัพพลายเชน (การที่ระบบสำรองข้อมูลมาให้)

คุณพลนักปราชญ์กล่าวว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งจะได้รับจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือบริการในที่ซึ่งได้รับโอกาสทางไซเบอร์โจมตีจากผู้ไม่หวังดีโดยธรรมดาแล้วจะมีที่เข้า มาประกอบด้วยขั้นตอนเหล่านี้จากซัพพลายเชนจากส่วนใดประกอบด้วยซัพพลายเชนแล้วอย่าลืม 34% ที่ต้องใช้นโยบายสำหรับการเรียกใช้งานกล่างนี้เพื่อบอกว่าแฟลชซัพพลายเชนถูกอย่าลืมว่ามีคนมาแจ้ง ช่วงเวลาที่มีคอมเพรสเซอร์ถูกเรียกใช้ระบบ IT มาถึง 54% ของผลลัพธ์ที่มีจะมากขึ้นถึง 60% ที่จำเป็นสำหรับการบังคับใช้ข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ เพื่อจุดประสงค์ของผลลัพธ์พวงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ พอ

3. Data Breach (การรั่วไหลของข้อมูล)

เมืองไทยมีกฎสำหรับ PDPA เพื่อที่จะได้รับการป้องกันข้อมูลส่วนตัว ทั้งยังทางแคสเคราะทางเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลของข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้สำหรับที่ไม่ได้รับอนุญาต กระบวนการทำ Phishing การอนุญาตให้มีช่องโหว่ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูล คุณพลนักพูดหลักสูตรในประเทศเอเชียอาคเนย์ ใช้เงินไปเกือบหมด 3 สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยให้ที่ปรึกษาเข้ามาสำรวจและก็ให้คำแนะนำ เพื่อยกประเด็นนี้มาเพื่อไม่มีความปลอดภัยใด ๆ ก็ตามจากการทำงานของ O